Historia

 

SADE ry perustettiin vuonna 2005. Aluksi toimintamuotona oli vuosittaisen SADE -katutanssifestivaalin järjestäminen. Kyseessä on ensimmäisiä katutanssikulttuurin tapahtumia Suomessa, joka tuotettiin tavoitteellisesti. Tätä kautta SADE ry:stä kehittyi katutanssikulttuurissa tunnettu ja luotettava brändi, jonka tapahtumia tanssijat odottavat joka vuosi.

Yhdistyksen toiminta laajeni syksyllä 2017, kun Call out Suomi® -toiminta työryhmineen siirtyi SADE ry:lle. Yhdistymisen myötä luotiin parempia toimintaedellytyksiä katutanssikulttuurin ja -tapahtumien kehittymiselle sekä jatkuvuuden takaamiselle Suomessa. Tästä kehittyi ajatus katutanssin etuja ajavasta kattojärjestöstä, joka on puuttunut Suomesta kaikki nämä vuodet. Ensimmäisenä Suomessa, Sade ry tarjoaa luotettavaa tietoa katutanssista, koko Suomen toiminnasta, sekä historiasta ja tuo kaikki katutanssijat saman varjon alle riippumatta tyylistä tai tavasta harrastaa.