Hip hop

 

Hip hop tanssityyli on hip hop musiikkiin tanssittava tanssilaji, jonka määritelmä on haasteellinen. ”Hip hop -tanssi” on lähinnä Yhdysvaltojen ulkopuolella käytetty nimike meidän toteuttamallemme, erilaisia hip hopin sosiaalisia tansseja yhdistävälle liikemaailmalle. Sosiaaliset tanssit (social dances) syntyivät tai nousivat ihmisten tietoisuuteen mm. kun hip hop artistit julkaisivat kappaleita, joihin liittyi myös tietty tanssi. Tästä esimerkkeinä Gucci Crew II kappale ”The Gabbage Patch” vuonna 1987, jonka seurauksena tanssiliike ”Gabbage Patch” tuli tunnetuksi tuolla nimellä. Lisäksi sosiaalisiin tansseihin on otettu inspiraatiota kunkin ajan erilaisista vaikutteista, kuten elokuvista tai sarjoista, tästä esimerkkinä Roger Rabbit, joka syntyi vuoden 1988 elokuvan ”Who Framed Roger Rabbit” inspiroimana. Sosiaaliset tanssit pohjautuvat liikkeellisesti vanhempiin tansseihin kuten Charlstoniin ja erilaisiin Afrikkalaisiin tansseihin sekä James Brownin popularisoimiin tanssiliikkeisiin (kuten Mashed Potato, the Boogaloo ja the Good Foot) ja Soultrainin kautta ihmisten tietoisuuteen nousseisiin tanssiliikkeisiin.

Hip Hop -tanssi on nimikkeenä haasteellinen, sillä alunperin Hip Hop kulttuurin neljäksi elementeiksi on määritelty graffiti, MCing, DJing sekä Bboying/Bgirling. Myöhemmin viidenneksi elementiksi on nimetty myös ”knowledge” eli tieto/ymmärrys. Tämän jaottelun mukaan hip hop -tanssia olisi bboying/bgirling eli breikki. Nimi on siis haasteellinen, mutta toistaiseksi etenkin Euroopassa hip hop -tanssi nimikkeellä on vahva asema tapahtumien ja tanssituntien määrittelyssä.

Liikkeellisesti hip hop -tanssi on hyvin laaja käsite jonka ytimessä yksinkertaistetusti on bounce sekä yllämainitut sosiaaliset tanssiliikkeet. Hip hopissa yhdistellään myös paljon isolaatioita, erilaisia karakteereja sekä ollaan voimakkaasti vaikuttuneita musiikin eri kerroksista.