Muu toiminta

 

SADE ry tukee toiminnallaan katutanssijoita ympäri Suomen muutenkin kuin tapahtumien muodossa. Tälle sivulle kerätään tietoa välineistöistä, treenitiloista, sekä jäsenyyden eduista. Lisätietoja tulossa pian!

Yhdenvertaisuus, saavutettavuus, vaikuttavuus -työryhmä

Ryhmän tavoitteena on

● Keskustelupaikka työryhmään liittyviin asioihin.
● Tiedon saavutettavuuden edistäminen hip hop
-kulttuurista ja sen alla olevista tanssilajeista.
● Tutkimusaineiston ja muun materiaalin
kokoaminen anti-rasismista.
● Sukupuolittamisen vähentäminen
● Kulttuurien moninaisuuden tukeminen

Työryhmä perustettiin kesällä 2020 edistämään yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja tasa-arvoista toimintaa
hip hop -kulttuurin sisällä. Työryhmän tavoitteena on tulevaisuudessa kerätä tutkimusaineistoa ja materiaalia
anti-rasismin vastaiseen työhön, edistää yhdessä viestintätyöryhmän kanssa opettajille ja tanssikouluille sekä muille instituutioille olevaa opetusmateriaa hip hop ja klubi-kulttuurista ja sen sisällä olevista tanssilajeista. Yhteistyössä SADEtapahtumat työryhmän kanssa suunnitellaan keskustelutilaisuuksia ja vaikuttamisen välineitä.

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmän tavoitteena on

● Hip hop- ja klubikulttuurin ja näiden alla olevien tanssilajien
näkyvyyden lisääminen, sekä saavutettavuuden varmistus ja helpotus
(nettisivut)
● Ohjaaminen luotettaville hip hop- ja klubikulttuurin tiedonlähteille
tasapuolisesti ja tehokkaasti
● Kunta- ja yrityspuolen sektoreiden yhteistyön syventäminen
● Tiedon välittäminen, sekä yhteisön yhteisöllisyyden
kehitys sijaintiin katsomatta
● Yhteisen ilmeen luominen SADE ry:lle
● Jatkuvuuden turvaaminen
● Valtakunnallisen tietotason kehittäminen hip
hop- ja klubikulttuureista ja niiden alla olevista
tanssijaleista
● Yhdistyksen mission ja vision välittäminen
● SADE ry:n verkostojen vakiinnuttaminen ja brändien vahvistaminen

Viestintätyöryhmään kuuluu SADE ry:n sisäisiä ja -ulkoisia jäseniä ja sen toisena yksikkönä toimii Mediatiimi. Yhteisenä tavoitteena on edistää hip hop - ja klubikulttuurien tanssilajien tunnettavuutta, yhtenäisyyttä, saavutettavuutta ja näkyvyyttä uusien nettisivujen ja Internetin mahdollistamien toimintojen avulla (esimerkiksi. Tietopankki ja tapahtuma-kalenteri)

SadeTapahtumat-työryhmä

Tapahtumatyöryhmän tavoitteena on

● Toteuttaa tanssityöpajoja harrastajille, vasta-aloitteleville sekä ammattilaisille
● Tarjota hip hop- ja klubikulttuuriin keskittyviä tapahtumia näistä kiinnostuneille ihmisille
● Luoda hip hop- ja klubikulttuurien ominaispiirteitä ja historiaa korostavia tapahtumia tanssin kentälle sekä tuoda hip hop- ja klubikulttuuria esille tarjoamalla tarjoamalla edellämainittuja alakulttuureja edistäviä työpajoja
● Mahdollistaa tanssin harrastajien ja ammattilaisten verkostoitumista
● Tarjota työskentelymahdollisuuksia hip hop- ja klubikulttuurin ammattilaisille
● Tuoda yhteen hip hop- ja klubikulttuurista kiinnostuneita tanssijoita
● Aktivoida tanssiharrastajia osallistumaan hip hop- ja klubikulttuuriin
● Turvallisemman tilan toteuttaminen tapahtumatoiminnassa
● Avoimemman ja yhteisöllisemmän keskustelukulttuurin luominen seminaarien ja keskustelutilaisuuksien avulla.
● Digitaalisten tapahtumamuotojen suunnittelu ja toteutus