• 803A4880.jpg
 • 803A4868.jpg
 • 803A4816.jpg
 • 803A4783.jpg
 • 803A4718.jpg
 • 803A4679.jpg
 • 803A4505.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -714.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -526.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -263.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -216.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -061.jpg
 • 1600px 20171201 - Oulu Call Out - JPM -040.jpg

Call Out Finland®

Call Out Finland® fokuserar sig på lättillgänglig verksamhet som inkluderar den nya generationen i streetdanskulturen. År 2018 förenades SADE rf och Call out Finland® vilket har gjort det möjligt att koppla samman våra event.  Genom vår verksamhet (dansevent) kan vi erbjuda stöd och vägvisning för barn och unga som vill utveckla sitt dansintresse ända från gräsrotsnivå till ett yrke. Under resan får den nya generationen en möjlighet att se, nätverka med och lära sig av dagens streetdanselit. De unga får även en förståelse för hur man kan påverka sin kulturella omgivning.

Call Outs verksamhet arrangeras för tillfället på ungdomsgårdar i Helsingfors, Vanda, Esbo, Uleåborg, Jyväskylä med närkommuner och Birkaland. Verksamheten består av Jam, Workshop jam, Junior Disco och Final event.(Hitta eventen här) Eventen för samman folk av olika etniska och socioekonomiska bakgrunder, möjliggör socialt umgänge och integration, samt ger en känsla av delaktighet.

Vill du beställa Call out Finlands® verksamhet till din egen hemort? Tag kontakt!

 

 

I samarbete med: