Call out finalen

Call out finalen erbjuder möjligheten att delta i ett “battle” på riktigt. Syftet med de återkommande eventen och dans- och ungdomsverksamheten är att uppmuntra ungdomarna att ställa upp i finaleventet.

Finalen är uppbyggd så att ungdomarna kan ställa upp tillsammans med en professionell dansare. Call out finalen är ett familjevänligt event och har ingen deltagar- eller inträdesavgift. Finalen pågår ca 4-6 timmar. Under tävlingspauserna är det möjligt att unga, lovande live-artister uppträder.

Call out är ett genuint streetdansevent som även de professionella dansarna som ungdomarna lärt känna under året deltar i. Dessa professionella dansare uppmuntrar och stöder de unga dansarnas utveckling. Tröskeln att ställa upp i tävlingen är låg för ungdomarna, då även de bekanta vuxna streetdansarna deltar.  

Call out Finland® strävar till att ordna gruppresor och understöda deltagandet i Call out finalen. Syftet är att erbjuda alla en jämlik möjlighet att delta i eventet, oberoende av var i Finland man bor.

titta events här