Call out jams

Ett Call out event pågår ungefär 2-3 timmar. Vi tar med oss en DJ som är specialiserad på en musikgenre specifik för en viss streetdansstil (så som house, hip hop eller funk). Deltagarna kan spontant forma “cyphers” på dansgolvet. Man kan dansa ensam eller tillsammans i en “cypher”. Det är också möjligt att utmana någon i ett spontant “Call out battle”. “Battlet” forsätter tills någon av dansarna ger upp. “Call out battlena” har inga vinnare eller förlorare.

På Call out jammen är det även möjligt att organisera “exhibition battles”, dvs uppvisnings-battles, som har bestämts på förhand. Vi bjuder in dansare som får utmana varandra på skoj eller på allvar inför publiken. Vem som helst kan ställa upp i ett “exhibition battle”. Arrangörerna hjälper till att hitta en lämplig motståndare om denna inte är bestämd på förhand.

Titta events här