Call out Junior

Med hjälp av Call out Junior-eventen/discona bekantar vi barn och unga med streetdanskulturen och uppmuntrar dem att dansa, röra på sig och ha roligt tillsammans. Vi arrangerar discona på ungdomsgårdar som utgör en bekant och trygg miljö för barnen och där de bekanta ungdomsledarna är närvarande och uppmuntrar ungdomarna att delta. Programmet innehåller bl.a. en uppvisning av dansinstruktörerna, avslappnad dansundervisning för dom som vill dansa, “cyphers” och lekfulla tävlingar (så som en limbo- eller danstävling).

Eftersom en professionell DJ är en viktig del av ett jam har vi alltid med oss en professionell DJ till våra discon. Förutom att spela musik är DJs uppgift att bekanta ungdomarna med hip hop musik och instruera i att mixa. Musiklistorna sammanställs enligt undomarnas önskemål och innehåller även klassiker från hip hop kulturens historia.

Titta events här