Call out workshopjam

Workshop-jammen erbjuder möjligheten att prova på olika streetdansstilar under ledning av professionella street dansare. Under den ett par timmar-långa dansverkstaden, går vi igenom gruderna i en specifik streetdansstil i en avslappnad och  uppmuntrande miljö. Genom olika övningar och uppgifter får ungdomarna bekanta sig med varandra och med streetdansens "cypher-kultur".

För att skapa en autentisk miljö ansvarar alltid en professionell DJ för musiken på workshopjammen. Under kvällen närvarar och "jammar" även de professionella streetdansarna och ungdomarna kan be dom om råd om olika danssteg eller fråga om olika streetdansstilar. 

Titta events här