SADE vad?

SADE rf, grundat år 2005, är en nationell organisation vars syfte är att främja streetdansen i Finland. SADE rf:s mål är att verka som en paraplyorganisation för professionella och hobbystreetdansare, samt att skapa en kontaktplatform inom det kulturella ungdomsarbetsfältet.

SADE rf består av styrelsen och arbetsgrupperna för SADE Festivalen och Call out Finland. Personerna bakom SADE är producenter, professionella dansare och danspedagoger samt proffs inom musik och business.

Ett par ord om vår verksamhet…

SADE rf:s verksamhet har från början i huvudsak bestått av den årliga streetdansfestivalen. SADE Festivalen är en av de första streetdanseventen i Finland som producerats professionellt, amtibitöst och årligen återkommande. Detta har gjort SADE till ett starkt varumärke och dansarna ser fram emot festivalen varje år.

SADE expanderade sin verksamhet på hösten 2017 då Call out Finlands verksamhet och arbetsgrupp blev en del av SADE rf. Fusionen innebär förbättrade möjligheter att fortsättningsvis främja och utveckla streetdansen och streetdanseventen i Finland. Detta utvecklingsarbete fortsätter under kommande verksamhetsår.

Hur kan jag delta i verksamheten?

Vill du främja streetdansen i Finland? Kom med i vår  verksamhet genom att bli medlem i SADE rf.

Om du vill göra något konkret och volontärarbeta eller föreslå ett samarbete med SADE rf, kontakta oss efter att du först registrerat dig som medlem.

Du kan även stöda vår verksamhet finansiellt och således främja streetdanskulturens utvecklingsarbete i Finland.